FACE ID 4

Terminal sa prepoznavanjem lica

Terminal sa prepoznavanjem lica

Face ID 4 je savremeni uređaj za prepoznavanje lica koji pruža verifikaciju identiteta kroz beskontaktnu tehnologiju biometrike. Pokreće ga Face BioBridge VX 8.0 algoritam za prepoznavanje lica, koji pri svakom prepoznavanju lica upotpunjuje podatke za preciznije skeniranje, što znači da je svako sledeće sve brže i preciznije. Poseduje infracrvenu kameru visoke rezolucije, što omogućava prepoznavanje lica čak i pod uslovima male osvetljenosti. Prilagođen za lako funkcionisanje, uređaj dolazi spreman za evidenciju radnog vremena. Face ID 4 je idealno rešenje za mala i srednja preduzeća, kao i kod ostalih kojima je potrebno biometričko, beskontaktno rešenje. Ovaj uređaj takođe može skenirati RFID kartice.