m-Kadex

RFID kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

RFID kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

m-Kadex je uređaj za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena. Funkcioniše pomoću plastičnih RFID EM kartica, i putem lozinke. Može se takođe koristiti kombinacija kartice i lozinke za povećanu sigurnost. Kadex linija proizvoda se sastoji od Kadex-a, m-Kadex koji je jednostavnija verzija Kadex-a, samo bez ekrana, i pomoćnog “rob” terminala, i-Kadex-a. Kombinacija bilo Kadex-a ili m-Kadex-a sa i-Kadex-om čini kompletno i štedljivo rešenje za pristup objektima za sve one kojima ne smeta manjak skenera otiska prsta.