TimeTec TA je online, cloud rešenje za planiranje radnog vremena koje je namenjeno da pomogne preduzećima da bolje i lakše upravljaju svojim ljudskim resursima unutar organizacije. Za simboličnu mesečnu pretplatu, TimeTec znatno smanjuje administrativne troškove eliminišući manuelno vođenje evidencije i komplikovane kalkulacije.

Softversko rešenje dolazi sa alatom za upravljanje smenama i sa generatorom izveštaja koji pomažu pri evaluaciji učinka radne snage. TimeTec TA služi kao preventivni instument za kašnjenje, odsutnost i druge kontraproduktivne radne navike.