R2c (Slave)

Pomoćni terminal za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena

Pomoćni terminal za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena

FingerTec R2c je tzv “Slave” uređaj. Ovo znači da nije autonoman i da ne poseduje sopstveni softver niti bazu podataka. Drugim rečima, ovaj uređaj je samo skener koji mora biti povezan sa “Master” uređajem da bi funkcionisao kako terminal ze evidenciju radnog vremena, kontrolu pristupa ili kombinaciju oba. Može se povezati na “Master” uređaje poput R2, AC900, Q2i, i-Kiosk 100 Plus, H2i i R3 da bi se formirao kompletan sistem obezbeđenja i praćenja ulaza i izlaza iz objekta. Uglađenog izgleda, kompaktan, R2c uspostavlja konekciju putem RS485 interfejsa do glavnog terminala. Osim toga, R2c je preporučeni “Slave” terminal za FingerTec-ove Ingressus kontrolere sa kojima se može formirati centralizovan sistem kontrole pristupa.