evidencija radnog vremenaTerminal sa prepoznavanjem licaMultimedijalni uređaj za evidenciju radnog vremena

Olakšajte administrativne zadatke

Sa fingerTec-ovim rešenjima za praćenje radnog vremena ćete uvek imati dostupne informacije o pristustvu radnika

Jednostavan obračun plata

FingerTec-ov besplatan softver vam omogućava da obračunate zaradu radnika i da generišete mnoštvo izveštaja o prisustvu

Rešite problem kašnjenja

Budite obavešteni o pojedincima koji ruše dogovor o radnom vremenu. Sa biomtrijskim terminalima možete rešiti problem međusobnog evidentiranja

Sveobuhvatan sistem za ERV, bez obzira na broj ulaznih tačaka

Bez obzira na broj ulaznih tačaka, svi terminali su umreženi a podaci objedinjeni. Sistem je modularan i uvek ga možete dopuniti novim terminalima na novim ulaznim tačkama i dodati nove funkcionalnosti kao što je kontrola pristupa.

Tehnologija evidentiranja je raznovorsna, prema vašim potrebama. Terminali dolaze opremnjeni sa kombinacijom čitača RFID kartica ili tokena, kamerom za prepoznavanje lica, čitačem otiska prsta i tastaturom za PIN kod.

 
  • Besplatan softver

  • Jednostavna instalacija

  • 3 godine garancije

  • Multi-identifikacija

  • Jednostavno korišćenje

  • Modularan sistem

FingeTec terminali za evidenciju radnog vremena:

evidencija radnog vremena

Timeline 100

Evidencija radnog vremena
Terminal sa prepoznavanjem lica

Face ID 4

Evidencija radnog vremena
Uređaj za evidneciju radnog vremena sa otiskom prsta

TA 100C

Evidencija radnog vremena
Multimedijalni uređaj za evidenciju radnog vremena

TA 200 Plus

Evidencija radnog vremena
Biometrični uređaj za evidenciju radnog vremena

TA 500

Evidencija radnog vremena
WiFi biometrički terminal za evidenciju radnog vremena

TA 700W

Evidencija radnog vremena